Nowa Fikcja Totalnej Porażki Wiki
Advertisement
Regulamin.gif

Duncan.gif
To jak demontaż samochodu, tyle że na odwrót.

Strona w budowie/remoncie.

I - Ogólne

Duncan.gif
To jak demontaż samochodu, tyle że na odwrót.

Strona w budowie/remoncie.

II - Administracja

  1. Administrator/Moderator niezależnie od roli powinien wykonywać sumiennie swoje obowiązki.
  2. Pod tym pojęciem rozumie się przestrzeganie netykiety, oraz w zależności od posiadanych uprawnień nadzorowanie czatu, dyskusji oraz wątków na wiki bądź porządkowanie raportów.
  3. Administrator/Moderator jest obowiązany być bezstronnym w konfliktach, nie dopuszcza się czynnego udziału w konflikcie poprzez np. podburzanie innych użytkowników.

III - Czat

Duncan.gif
To jak demontaż samochodu, tyle że na odwrót.

Strona w budowie/remoncie.

IV - Pisanie

  1. Fikcje, które nie posiadają żadnych odcinków, jedynie kolejność eliminacji, zostaną usunięte.
  2. Artykuły powinny być przynajmniej w pewnym stopniu powiązane z tematyką wiki, tzn. Totalną Porażką.
  3. Pisanie na inne tematy nie jest zabronione.
  4. Jeśli twórczość nie ma związku z ww. tematem, powinna zostać skategoryzowana przez autora jako bezcyklowa.
  5. W przypadku twórczości kanonicznej odcinek obowiązkowo musi zawierać fabułę. Jeśli takowej nie będzie, autor otrzyma ostrzeżenie.
  6. Po trzech ostrzeżeniach kontynuowanie pisania zostanie mu ograniczone na ustalony przez administrację czas.

V - Blokady

Duncan.gif
To jak demontaż samochodu, tyle że na odwrót.

Strona w budowie/remoncie.

Advertisement